Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trenčianský kraj

Katastrálny úrad - Bánovce nad Bebravou

Pracovisko:
Správa katastra - Bánovce nad Bebravou
Adresa:
: Trenčianska 1237/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ústredňa:
038 281 7221
Fax:
038 760 1300

Stránkové hodiny:

podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby
Pondelok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Streda 8.00 do 12.00, 13.00 do 17.00
Piatok 8.00 do 12.00

pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetickú a kartografickú činnosť
Pondelok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Utorok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Streda 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Piatok 8.00 do 12.00