Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bansko Bystrický Kraj

Katastrálny úrad - Banská Bystrica

Pracovisko:
Správa katastra Banská Bystrica
Adresa:
Partizánska cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
Ústredňa:
048/281 7653
Fax:
048/4142 735
E-mail:
skbb@skgeodesy.sk
Riaditeľ:
Mgr. Eva Kúchová
E-mail:
skbbrsk@skgeodesy.sk
telefón:
048/281 7652
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Kontakt:
048/281 7657 - skbbpo@skgeodesy.sk
Technické oddelenie
Kontakt:
048/281 7677 - skbbto@skgeodesy.sk
Oddelenie dokumentácie a poskytovania informácií
Kontakt:
048/281 7655 - skbbio@skgeodesy.sk
Správca siete
Kontakt:
048/281 7714 - skbbadm@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

pre registratúru:
Po: 8:00 -15:30
Ut: 8:00 -15:30
Str: 8:00 -16:30
Št: 8:00 -15:30
Pi: 8:00 -14:30
pre fyzické a právnické osoby:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Ut: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -16:30
Pia: 8:00 -13:00
pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti:
Po, Ut: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -16:30
Pia: 7:30 -12:00