Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bratislavský Kraj

Katastrálny úrad - Bratislava

Pracovisko:
Správa katastra Bratislava
Adresa:
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 34
Fax:
(02) 4488 9995
E-mail:
kuba@skgeodesy.sk
Prednosta katastrálneho úradu
Kontakt:
(02) 2081 6501 - kubapr@skgeodesy.sk
Vedúci kancelárie prednostky
Kontakt:
(02) 2081 6511 - kubakp@skgeodesy.sk
Vedúci právneho odboru
Kontakt:
(02) 2081 6540 - kubapo@skgeodesy.sk
Vedúci technického odboru
Kontakt:
(02) 2081 6520 - kubato@skgeodesy.sk
Vedúci ekonomického odboru
Kontakt:
(02) 2081 6530 - kubaeo@skgeodesy.sk
Vedúci oddelenia informatiky
Kontakt:
(02) 2081 6521 - kubaoi@skgeodesy.sk