Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trnavský kraj

Katastrálny úrad - Dunajská Streda

Pracovisko:
Správa katastra - Dunajská Streda
Adresa:
Agátova 7, 929 01 Dunajská Streda
Ústredňa:
031/281 9047
E-mail:
skds@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Podateľňa
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 14.00
Streda 8.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 14.00

Pre verejnosť:
Pondelok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00

Pre geodetov:
Pondelok 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Piatok 8:00-12:00