Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trenčianský kraj

Katastrálny úrad - Ilava

Pracovisko:
Správa katastra - Ilava
Adresa:
Správa katastra Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava
Ústredňa:
042 281 7251
Fax:
042 444 0411

Stránkové hodiny:

podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby
Pondelok 7.30 do 11.00, 11.30 do 13.30
Utorok 7.30 do 11.00
Streda 7.30 do 11.00, 11.30 do 16.00
Štvrtok 7.30 do 11.00
Piatok 7.30 do 11.00

pre geodetov
Pondelok 7.30 do 11.00, 12:00 do 14:30
Utorok 7.30 do 11.00, 12:00 do 14:30
Streda 77.30 do 11.00, 12:00 do 15:30
Piatok 7.30 do 11.00