Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Košický kraj

Katastrálny úrad - Košice okolie

Pracovisko:
Správa katastra - Košice okolie
Adresa:
Južná trieda 82, 040 17 Košice
Ústredňa:
055/2818241
Fax:
055/7297626
E-mail:
skks@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Podateľňa)

Utorok
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Podateľňa)

Streda
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (Podateľňa)

Štvrtok
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Podateľňa)

Piatok
08:00 - 12:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 (Podateľňa)