Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bratislavský Kraj

Katastrálny úrad - Malacky

Pracovisko:
Správa katastra - Malacky
Adresa:
Záhorácka 2942/116, 901 26 Malacky
Fax:
(034) 772 5278
E-mail:
skma@skgeodesy.sk
Riaditeľ správy katastra
Kontakt:
(034) 772 2672 - skmarsk@skgeodesy.sk
Vedúci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Kontakt:
(034)772 5278
Vedúci oddelenia dokumentácie a poskytovania informácií
Kontakt:
(034) 772 5281
sekretariát správy katastra
Kontakt:
(034) 281 7001
Spracovateľom geometrických plánov
Kontakt:
skmagp@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

pre registratúru:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Ut: 8:00 -12:00, 13:00 -16:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Št: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Pia: 8:00 -12:00
pre fyzické a právnické osoby:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Pia: 8:00 -12:00
pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Ut: 8:00 -12:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Pia: 7:30 -12:00