Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Nitrianský kraj

Katastrálny úrad - Nitra

Pracovisko:
Správa katastra - Nitra
Adresa:
ul. J. Vuruma 1 949 01 Nitra
Ústredňa:
037/6512028 037/2819310
Fax:
037/6512028
E-mail:
sknr@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok
08:00 - 15:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 15:00 (Podateľňa)

Utorok
08:00 - 15:00 (Podateľňa)

Streda
08:00 - 17:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 17:00 (Podateľňa)

Štvrtok
08:00 - 15:00 (Podateľňa)

Piatok
08:00 - 12:00 (Pre verejnosť)
08:00 - 15:00 (Podateľňa)