Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trenčianský kraj

Katastrálny úrad - Nové Mesto nad Váhom

Pracovisko:
Správa katastra - Nové Mesto nad Váhom
Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ústredňa:
032 281 7271
Fax:
032 771 9472

Stránkové hodiny:

podateľňa
Pondelok 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00,13:00 – 14:30
Streda 8:00 – 12:00,13:00 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 12:00,13:00 – 14:30
Piatok 8:00 – 12:00

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby
Pondelok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Streda 8.00 do 12.00, 13.00 do 16.30
Piatok 8.00 do 12.00

pre geodetov
Pondelok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Utorok 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Streda 8.00 do 12.00, 13.00 do 15.00
Piatok 8.00 do 12.00