Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trenčianský kraj

Katastrálny úrad - Partizánske

Pracovisko:
Správa katastra - Partizánske
Adresa:
Februárová ul. 152/1, 958 01 Partizánske
Ústredňa:
038 281 7291
Fax:
038 749 0951

Stránkové hodiny:

podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15.00

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
pre verejnosť
Pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piatok 8.00 – 12.00

pre geodetov
Pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 12.00