Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bratislavský Kraj

Katastrálny úrad - Pezinok

Pracovisko:
Správa katastra - Pezinok
Adresa:
Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Fax:
Fax (033) 6412 692
Riaditeľ správy katastra
Kontakt:
skpkrsk@skgeodesy.sk
Vedúci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Kontakt:
skpkpo@skgeodesy.sk
Vedúci oddelenia dokumentácie a poskytovania informácií
Kontakt:
skpkio@skgeodesy.sk
Vedúci technického oddelenia
Kontakt:
skpkto@skgeodesy.sk
Sekretariát
Kontakt:
skpk@skgeodesy.sk - tel (033) 2817021
Spracovateľom geometrických plánov
Kontakt:
skpkgp@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

pre registratúru:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Ut: 8:00 -12:00, 13:00 -16:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Št: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Pia: 8:00 -12:00
pre fyzické a právnické osoby:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Pia: 8:00 -12:00
pre fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti:
Po: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Ut: 8:00 -12:00
Str: 8:00 -12:00, 13:00 -17:00
Pia: 7:30 -12:00