Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trenčianský kraj

Katastrálny úrad - Púchov

Pracovisko:
Správa katastra - Púchov
Adresa:
Námestie Slobody 1400, 020 01 Púchov
Ústredňa:
042 281 7386
Fax:
042 463 4487

Stránkové hodiny:

podateľňa
Pondelok 8:00 – 12:00,13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00,13:00 – 14:00
Streda 8:00 – 12:00,13:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00,13:00 – 14:00
Piatok 8:00 – 12:00

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
pre verejnosť
Pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piatok 8.00 – 12.00

pre geodetov
Pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piatok 8.00 – 12.00