Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bansko Bystrický kraj

Katastrálny úrad - Rimavská Sobota

Pracovisko:
Správa katastra - Rimavská Sobota
Adresa:
: Kraskova 2, 979 01 Rimavská Sobota
Ústredňa:
047/2819841
Fax:
047/5631046
E-mail:
skrs@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok
08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 (Pre verejnosť) 07:30 - 15:30 (Podateľňa)

Utorok
07:30 - 15:30 (Podateľňa)

Streda
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30 (Pre verejnosť) 07:30 - 16:30 (Podateľňa)

Štvrtok
07:30 - 15:30 (Podateľňa)

Piatok
08:00 - 12:00, 12:30 (Pre verejnosť) 07:30 - 14:30 (Podateľňa)