Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Nitrianský kraj

Katastrálny úrad - Šaľa

Pracovisko:
Správa katastra - Šaľa
Adresa:
Staničná ul. č. 23, 927 01 Šaľa
Ústredňa:
031 281 9381
Fax:
031 770 7656
E-mail:
sksa@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00


Pre verejnosť
Pondelok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00


Pre geodetov
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00