Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trnavský kraj

Katastrálny úrad - Trnava

Pracovisko:
Správa katastra - Trnava
Adresa:
Vajanského 2, P.O.BOX 57, 917 01 Trnava
Ústredňa:
033 281 9271
E-mail:
sktt@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Podateľňa:
Pondelok 8.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 14.00
Streda 8.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 14.00
Piatok 8.00 – 14.00

Pre verejnosť:
Pondelok 8.00 – 15.00
Streda 8.00 – 17.00
Piatok 8:00 – 12:00

Pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 12.00 a 13.00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12.00 a 13.00 – 15:00
Streda 8:00 – 12.00 a 13.00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12.00 a 13.00 – 12:00