Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bansko Bystrický kraj

Katastrálny úrad - Banská Bystrica

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Banská Bystrica
Adresa:
Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
Ústredňa:
048 281 96 62
Fax:
048 413 24 35
E-mail:
kubb@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 -12:00, 13:00 -15:00
Streda: 8:00 -12:00, 13:00 -16:30
Piatok: 8:00 -12:30

Podriadené Správy katastra: