Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Bratislavský kraj

Katastrálny úrad - Bratislava

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Bratislava
Adresa:
Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Ústredňa:
02 2081 6501
Fax:
02 4488 9995
E-mail:
kuba@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Podateľňa
Pondelok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 13:00

Pre verejnosť:
Utorok 9:00 – 14:00
Streda 9:00 – 14:00

Podriadené Správy katastra: