Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Košický kraj

Katastrálny úrad - Košice

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Košice
Adresa:
Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Ústredňa:
055 281 8033
Fax:
055 729 7626
E-mail:
kuke@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pre verejnosť:
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

Podateľňa:
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00
Piatok 8:00 – 12:00

Podriadené Správy katastra: