Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Prešovský kraj

Katastrálny úrad - Prešov

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Prešov
Adresa:
Konštantínová 6, P.O. BOX 97, Prešov
Ústredňa:
051 281 8505
Fax:
051 771 1573
E-mail:
kupo@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00

Podriadené Správy katastra: