Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Trnavský kraj

Katastrálny úrad - Trnava

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Trnava
Adresa:
Vajanského 2, 917 01 Trnava
Ústredňa:
033 281 9001
Fax:
033 5936 340
E-mail:
kutt@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok od 8.00 – 15.00
Streda od 8.00 – 17.00
Piatok od 8:00 – 12:00

Podateľňa:
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 14:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 14:00
Piatok 8:00 – 14:00

Podriadené Správy katastra: