Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Žilinský kraj

Katastrálny úrad - Žilina

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Žilina
Adresa:
Hollého 7, P.O. Box B-91, 011 81, Žilina
Ústredňa:
041 281 7501
Fax:
041 5620 426
E-mail:
kuza@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Úradné hodiny pre verejnosť
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00 hod

Podateľňa
Pondelok 8:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 14:00
Streda 8:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 14:00
Piatok 8:00 – 14:00

Podriadené Správy katastra: