Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Žilinský kraj

Katastrálny úrad - Žilina

Pracovisko:
Správa katastra - Žilina
Adresa:
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina
Ústredňa:
041 281 7804
Fax:
041 5643 118
E-mail:
skza@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pre verejnosť:
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Piatok 8:00 – 12:00 hod.

Pre geodetov:
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00-15:00
Utorok 8:00 – 12:00, 13:00-15:00
Streda 8:00 – 12:00, 13:00-15:00
Piatok 8:00 – 12:00

Podateľňa:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-14:00
Streda 8:00-17:00
Štvrtok 8:00-14:00
Piatok 8:00-14:00