Švajčiarské príbory SOLA
Švajčiarské príbory SOLA

KATASTRÁLNE ÚRADY Nitrianský kraj

Katastrálny úrad - Nitra

Pracovisko:
Katastrálny úrad - Nitra
Adresa:
Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Ústredňa:
037 654 9389
Fax:
037 653 3797
E-mail:
kunr@skgeodesy.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00

Podriadené Správy katastra: